Datum uitspraak: 02-12-2015
Nummer uitspraak: 106981 - 15.12
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De PMR stemde niet in met het formatieplan, omdat daarin voor de docentenformatie is uitgegaan van een jaartaak met 36 lesweken terwijl er volgens de PMR in feite 39 lesweken zijn. 

Uitspraak van de Commissie
De PMR heeft niet in redelijkheid instemming aan het formatieplan 2015-2016 kunnen onthouden.

Toelichting
Partijen zijn het erover eens dat de formatie al sinds jaren op dezelfde manier en volgens dezelfde uitgangspunten wordt toegewezen. Het taakbeleid is ook niet gewijzigd. Daarom heeft de PMR niet in redelijkheid instemming aan het formatieplan kunnen onthouden. Onduidelijkheid over het taakbeleid, met name over de omschrijving van de lessentaak, moet in het overleg over het taakbeleid aan de orde komen, niet bij de bespreking van het formatieplan.