Datum uitspraak: 13-03-2017
Nummer uitspraak: 107473
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Voor de school doet zich een vechtpartij tussen twee leerlingen voor. Een derde leerling, klasgenoot van één van beide leerlingen, mengt zich in deze vechtpartij, naar eigen zeggen om deze te beeindigen. Hij wordt verwijderd van school.

Advies van de Commissie:
De klacht is ongegrond.

Toelichting:
Uit filmbeelden die van de vechtpartij zijn gemaakt, valt op te maken dat de leerling met een gestrekt been op de vechtenden is ingesprongen. Hij heeft daarbij klappen uitgedeeld en is vervolgens door omstanders uit de vechtpartij getrokken.
Dit gedrag valt niet als de-escalerend te beschouwen en is terecht door de school als ernstig wangedrag bestempeld. Dit ernstig wangedrag vormt voldoende reden voor verwijdering.