Datum uitspraak: 15-02-2019
Nummer uitspraak: 108579
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ex-werkneemster klaagt dat zij onzedelijk betast is door een kleuter en de inadequate wijze waarop dit is afgehandeld door de directie en het schoolbestuur. Haar klacht richt zich zowel tegen de ouders van de leerling als tegen de school(leiding) en het schoolbestuur. Een voorzitter van de Commissie heeft besloten de klacht niet in behandeling te nemen. De Commissie behandelt geen klachten tegen ouders. Daarnaast geldt voor een deel van de klacht dat deze te laat is ingediend. Voor een ander deel van de klacht geldt dat deze ziet op de rechtspositie van de ex-werkneemster. De Commissie behandelt in beginsel geen klachten die zien op de rechtspositie van een (ex-)werkneemster. Tegen de beslissing van de voorzitter heeft klaagster bezwaar gemaakt bij de Voorzitter. Haar bezwaar richtte zich niet tegen het feit dat de Commissie geen klachten tegen ouders behandelt.  

Uitspraak Voorzitter op bezwaar
Het bezwaar tegen de niet-ontvankelijkverklaring in vereenvoudigde behandeling, is ongegrond. 

Toelichting
Binnen de jaartermijn hebben zich geen nieuwe incidenten voorgedaan die maken dat de klacht tijdig is ingediend. Een reden op basis waarvan het te laat indienen van de klacht verschoonbaar zou zijn, ontbreekt. Al de gebeurtenissen die zich binnen de jaartermijn hebben voorgedaan zien op de rechtspositie van klaagster.  Terecht is er geoordeeld dat de Commissie dergelijke klachten niet behandelt.

Trefwoorden: