Datum uitspraak: 30-06-2017
Nummer uitspraak: 107676
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is vanuit een andere basisschool op school binnengekomen met een ondersteuningsarrangement, maar de gestelde doelen worden niet behaald en er is voor de leerling een tlv speciaal onderwijs aangevraagd. Ouders vinden dat de school niet alle mogelijkheden voor ondersteuning van de leerling heeft benut en te snel een tlv heeft aangevraagd. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit tot afgifte van de tlv te handhaven.

Toelichting
Er is voldoende onderzoek naar de leerling gedaan. De ondersteuningsbehoefte is op een ruime hoeveelheid beschikbare stukken gebaseerd en volgt hieruit op logische wijze. Er is niet te snel besloten tot de aanvraag. De opbrengsten van de ingezette arrangementen gaven geen aanleiding tot uitstel.