Datum uitspraak: 22-06-2016
Nummer uitspraak: 107172
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer is geschorst voor de duur van de procedure tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. 

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep tegen de schorsing is gegrond. De schorsing kan geen stand houden omdat de verweerprocedure uit de cao niet is gevoerd.

Toelichting
Door te schorsen zonder de verweerprocedure is de werknemer geschaad in zijn in de cao beschermd belang om zich adequaat te kunnen verweren tegen een voorgenomen beslissing van de werkgever. Als de werkgever om de zienswijze van de werknemer had verzocht, hadden er ook eventuele alternatieven voor een schorsing besproken kunnen worden. Ook had vooraf duidelijk kunnen worden wat de stand van zaken was met betrekking tot het aantal behandelingen van de werknemer in verband met zijn alcoholproblematiek.