Datum uitspraak: 09-05-2017
Nummer uitspraak: 107543
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een meerderjarige student van een BOL2-opleiding is verwijderd omdat er geen vertrouwen is dat hij de opleiding tot een goed einde gaat brengen. Volgens het roc verzuimde de student te veel, had hij achterstanden en had hij verzuimd te melden dat hij geen stage meer liep. De student weigerde een opgesteld addendum op de onderwijsovereenkomst te ondertekenen.
De student klaagt over de gang van zaken rond de verwijdering.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het roc heeft binnen haar mogelijkheden gedaan wat verwacht mocht worden: het heeft contact gezocht met de student om de zorgen over het verzuim te bespreken maar de student nam zijn telefoon niet op en had geen voicemail aanstaan. Wel is in die tijd een aantal malen contact opgenomen met de moeder van de student, wat gezien zijn leeftijd uitzonderlijk is. Ook het door de opleiding ingeschakelde Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters kreeg geen contact met de student.
De opleiding heeft daarnaast enkele formele stappen gezet om het gedrag van de student te veranderen: een waarschuwing gegeven en later conform de Onderwijs- en examenregeling een addendum opgesteld met afspraken en regels waar de student zich aan diende te houden. De student heeft daarna geen verbetering in zijn werkhouding laten zien.