Datum uitspraak: 03-12-2015
Nummer uitspraak: 106949
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Werknemer is conciërge en is werkzaam op basis van het Besluit In- en Doorstroombaan (ID). De werkgever ontvangt van de gemeente subsidie om de loonkosten van de werknemer te betalen. Deze subsidie is per 1 augustus 2015 beëindigd. Om deze reden is de functie van de conciërge in het rddf geplaatst. 

Uitspraak van de Commissie:
Het beroep is ongegrond. De werkgever mocht overgaan tot plaatsing van de functie van de werknemer in het rddf.

Toelichting:
De rddf-plaatsing voldoet aan de daarvoor in de cao po gestelde formele voorwaarden. De subsidie voor deze baan is beëindigd en op basis van het bestuursformatieplan is het niet aannemelijk dat de werkgever de loonkosten zelf kan dragen. Dat de werkzaamheden mogelijk blijven bestaan, is geen reden om het beroep gegrond te verklaren. Die werkzaamheden kunnen ook door andere medewerkers worden overgenomen.

Trefwoorden: