Datum uitspraak: 07-07-2017
Nummer uitspraak: 107697
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt praktijkonderwijs. Zijn ouders hebben hem aangemeld bij een reguliere vo-school voor de basisberoepsgerichte leerweg met lwoo. Daar wordt hij geweigerd. Het geschil hierover leggen de ouders voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school mocht zich bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling baseren op de adviezen van de praktijkschool en het samenwerkingsverband omdat deze recent waren opgesteld door deskundigen. Beide adviezen wijzen erop dat praktijkonderwijs passend is voor deze leerling. De school biedt dit type onderwijs niet aan. De school had vervolgens met de ouders overleg moeten voeren over de zorgplicht maar liet dit na.