Datum uitspraak: 27-10-2015
Nummer uitspraak: 106653
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder klaagt erover dat zijn dochter wordt gepest en de school het pestprotocol niet naleeft.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De school heeft professioneel gehandeld en het pestgedrag vond binnen enkele maanden niet meer plaats.

Toelichting
De school heeft het pestgedrag erkend en conform het pestprotocol actie ondernomen. Dat niet alle mogelijke stappen uit het pestprotocol zijn gezet, waaronder zware sancties, is te billijken. De motieven van de school om te handelen zoals zij heeft gedaan zijn goed te volgen en kunnen ook als professioneel handelen worden gewaardeerd.

Trefwoorden: