Datum uitspraak: 02-05-2017
Nummer uitspraak: 107517
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school kan een leerling niet langer de vereiste ondersteuning bieden en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring vso aan. Twee deskundigen van de school zelf ondertekenen de aanvraag die daarna is toegekend door het samenwerkingsverband. De vader van de leerling maakt bezwaar. Hij stelt dat het besluit is gebaseerd op onjuiste rapportages over zijn zoon.

Advies van de Commissie
Het besluit kan worden gehandhaafd mits twee nieuwe deskundigenverklaringen worden opgesteld. Het besluit moet van een grondige motivering worden voorzien.

Toelichting
De school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt heeft belang bij toekenning van de aanvraag. Daarmee is onverenigbaar dat de vereiste deskundigenadviezen op basis waarvan de aanvraag wordt beoordeeld, afkomstig zijn van medewerkers van diezelfde school.
Alhoewel bezwaarde het oneens is met de diagnose autisme, geven de rapportages voor het overige over de leerling een goed beeld van de extra ondersteuningsbehoefte. De nieuwe deskundigenadviezen zullen duidelijkheid moeten verschaffen of het besluit inhoudelijk juist is.