Datum uitspraak: 20-07-2017
Nummer uitspraak: 107710
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is vanwege storend gedrag grotendeels buiten de klas geplaatst. De school wil de leerling voor een observatieperiode plaatsen op een tussenvoorziening om haar ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. De ouders van de leerling willen dit niet. Maar de school ziet geen verdere mogelijkheden meer en gaat over tot verwijdering van de leerling. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat de tussenvoorziening de beste optie was voor de leerling. De school (het schoolbestuur) heeft zijn eigen ondersteuningsmogelijkheden voldoende benut. Maar voor het besluit tot verwijdering had de school het samenwerkingsverband moeten inschakelen om de resterende mogelijkheden te bekijken. Het is niet gebleken dat dit is gebeurd. 
Daarnaast had de school nog geen andere school gevonden die bereid was de leerling aan te nemen. De school is vanwege de zorgplicht wel verplicht een andere school te vinden. Dat de ouders van de leerling hierin zelf de regie wilden houden, ontslaat de school niet van deze verplichting. De school moet zelf de regie nemen bij het zoeken naar een andere school.