Datum uitspraak: 09-03-2017
Nummer uitspraak: 107445
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met autisme heeft de hele (reguliere) basisschool gevolgd. Er heeft steeds regelmatig overleg met zijn moeder plaatsgevonden. Aan het eind van groep 8 maakt de school zich zorgen over het gedrag van de leerling. Omdat nu overleg met de moeder niet tot stand komt, doet de school een zorgmelding bij Veilig Thuis. De moeder dient daarover een klacht in en stelt ook dat de begeleiding van haar zoon onvoldoende is geweest.

Advies van de Commissie
De klacht over de melding bij Veilig Thuis is gegrond. De klacht over de onderwijskundige begeleiding is ongegrond.

Toelichting
Een gesprek tussen de moeder en de school kwam niet tot stand. Daarop heeft de school de melding gedaan. Dat was te snel. Nog maar kort voor het einde van het schooljaar rapporteerde de school dat de leerling zich zo goed ontwikkeld had. Het is dan niet aannemelijk dat zijn gedrag in korte tijd zo verslechterd was dat een melding bij Veilig Thuis op zijn plaats was. Uit het dossier blijkt dat de begeleiding goed is geweest en dat klaagster daar tot dan toe ook tevreden over was.