Datum uitspraak: 07-10-2015
Nummer uitspraak: 106811
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder heeft bij de school gemeld dat haar dochter werd gepest en buitengesloten door leerlingen en leerkrachten en dat ze daarom niet naar school durfde. De school heeft volgens klagers na deze melding geen actie ondernomen. 

Oordeel van de Commissie
De klacht over het niet zorg dragen voor een veilige schoolomgeving is gegrond.

Toelichting
De leerling is vanuit een Reboundvoorziening op school gekomen en heeft zich heel vaak ziek gemeld. Dit hadden redenen moeten zijn voor de school om de melding over pesten en buitensluiting meer proactief te onderzoeken. Na het veelvuldige verzuim van de leerling heeft de school een plan van aanpak gemaakt, om er voor te zorgen dat de leerling kon overgaan naar het 4e schooljaar. De school had echter daarnaast meer moeite moeten doen om te achterhalen waardoor de leerling zich niet veilig voelde op school en wat de school zou kunnen doen om dit te verbeteren. Door dit na te laten heeft de school niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving voor de leerling.