Datum uitspraak: 11-01-2017
Nummer uitspraak: 107427
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij de leerling is ADHD in combinatie met onzekerheid/faalangst geconstateerd. Hij doubleert in 2 havo. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar doen zich enkele incidenten rond hem voor. Hij wordt voor enige tijd geschorst en zit vanaf 1 december thuis. De school doet een zorgmelding bij Veilig Thuis. De ouders klagen over onvoldoende begeleiding, de schorsing en de zorgmelding door de school. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school heeft bij de schorsing niet volgens de wettelijke regels gehandeld. Dit heeft de school ook erkend. De school heeft Veilig Thuis gemeld dat geen verdere actie op de zorgmelding hoefde te worden ondernomen. De melding had daarom niet hoeven plaats te vinden. Ook heeft de school verzuimd vooraf overleg met de leerling en zijn moeder over de melding te voeren. De begeleiding van de leerling is niet van de grond gekomen. Omdat duidelijk was dat de leerling ondersteuning nodig had, had de school met voorrang een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen. Dat is niet gebeurd. Ook is niet of nauwelijke extra ondersteuning geboden.