Datum uitspraak: 11-06-2015
Nummer uitspraak: 106740
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft niet voorzien in een passende onderwijsvoorziening voor de leerling die van het havo naar het vmbo moest afstromen. Daardoor is de school tekortgeschoten in haar zorgplicht.

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De feitelijke situatie van de leerling moet met verwijdering op één lijn gesteld te worden: hij kan namelijk niet meer terecht bij zijn huidige school, is elders niet toegelaten, krijgt al lange tijd geen klassikaal onderwijs en zit thuis. Ondanks het ontbreken van een verwijderingsbesluit is de Commissie daarom bevoegd. De school heeft pas na de zomervakantie een begin gemaakt met het zoeken naar een andere school voor de leerling. Tot het moment van de hoorzitting heeft dit niet tot resultaat geleid.