Datum uitspraak: 29-05-2017
Nummer uitspraak: 107603
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Als de leerling op school wordt opgehaald heeft hij krassen in zijn hals en gezicht. Op aanwijzing van een leerkracht heeft klaagster de moeder van een leerling op het schoolplein aangesproken. Hieruit is een conflict ontstaan, waarbij is geschreeuwd en gescholden. Het conflict heeft zich in de school voortgezet en de school heeft de politie ingeschakeld. Het gedrag van klaagster was voor de school voldoende aanleiding om een schriftelijke waarschuwing te geven.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het is voldoende aannemelijk dat klaagster zich in woord en gebaar zodanig heeft gedragen dat zij in overwegende mate verantwoordelijk is voor de ontstane commotie. Haar gedrag heeft voldoende aanleiding gegeven om te komen tot het geven van een waarschuwing.
Daarbij is het zo dat ook de school heeft bijgedragen aan het escaleren van de situatie. De leerkracht had klaagster niet moeten doorverwijzen naar de andere moeder op het schoolplein zonder zelf de regie in handen te houden. De leerkracht had op dat moment ook klaagster alleen of samen met de moeder van de andere leerling apart kunnen nemen om het incident te bespreken. Het had verder op de weg van de directeur gelegen om bij een ernstig incident direct de betrokken ouders uit te nodigen voor een gesprek om de ontstane situatie te bespreken.