Datum uitspraak: 30-11-2016
Nummer uitspraak: 107189
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij twee schoolactiviteiten is een woordenwisseling geweest tussen een ouder van een leerling en een docent. Naar aanleiding hiervan heeft de school de ouder een brief gezonden en hem gewaarschuwd. Over de sitatie heeft de school ook een gesprek met de wijkagent gehad. De ouder klaagt over de docent en over de bejegening door de school in de afhandeling van het incident.

Advies van de Commissie
De klacht tegen de docent is ongegrond. De klacht over de afhandeling van de incidenten is gegrond.

Toelichting
Niet gebleken is dat de docent zich onheus heeft gedragen naar klager. De school had, voordat zij klager een brief over de incidenten schreef, klager eerst moeten horen. Daarbij is bij het gesprek met de wijkagent de naam van klager genoemd, waarmee het gesprek een zwaardere lading kreeg dan alleen een adviesgesprek.