Datum uitspraak: 09-04-2015
Nummer uitspraak: 106558
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 
Situatie

Een ouder klaagt erover dat de rector en de afdelingsleider haar privacy hebben geschonden: de rector door informatie aan de gezinsvoogd te verstrekken; de afdelingsleider door op LinkedIn de profielen van haar partner en haar dochter te bekijken.

 
Advies Commissie

De klacht is ongegrond. De rector heeft niet zonder toestemming informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en ook de afdelingsleider heeft de privacy van klaagster niet geschonden. 

 
Toelichting

Klaagster en de rector hadden afgesproken dat de rector alleen na toestemming informatie aan de gezinsvoogd zou verstrekken. Klaagster heeft toestemming gegeven om de inlogcode voor Magister aan de gezinsvoogd te geven. Het is niet gebleken dat de rector ook andere informatie heeft verstrekt.

Door het vullen van een LinkedIn-profiel krijgt dit een openbaar karakter. Het raadplegen van een profiel is  geen schending van privacy. Ook is niet aangetoond dat de afdelingsleider de bewuste profielen heeft bezocht. De schermafdrukken geven slechts aan dat ook het profiel van de afdelingsleider is bezocht, niet dat zij zelf de bewuste profielen heeft bezocht.