Datum uitspraak: 23-01-2017
Nummer uitspraak: 107386
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerlinge meldt de school, dat een klasgenoot bij haar een hand in de blouse had gestoken. Zij vraagt de school om haar ouders niet te informeren. Tijdens de kerstvakantie vertelt ze thuis wat er is gebeurd. De klasgenoot was al voor de kerstvakantie geschorst vanwege een ander vergrijp en is na de kerstvakantie overgeplaatst. De ouders klagen dat de school de veiligheid niet heeft gewaarborgd en onvoldoende heeft ondernomen om haar weer het onderwijsproces in te krijgen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond omdat de school de dader heeft overgeplaatst en alles in het werk heeft gesteld om de leerlinge weer naar school te krijgen.

Toelichting
In reactie op het incident heeft de school de juiste maatregelen getroffen. Door de schorsing en overplaatsing van de klasgenoot heeft deze op school geen contact meer gehad met de leerlinge. De school heeft haar goede alternatieven geboden om het onderwijs stapsgewijs weer op te pakken. De school heeft tijdig relevante instanties ingeschakeld, zoals de schoolarts, GGZ, Leerplicht en het samenwerkingsverband.