Datum uitspraak: 01-11-2016
Nummer uitspraak: 107232
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders van een leerling klager erover dat de school een zorgmelding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Ook vinden zij dat de school hun kind onvoldoende onderwijskundige begeleiding heeft geboden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Veelvuldig verzuim wegens ziekte, de slechte ogen en het forse postuur van de leerling zonder dat daarin verbetering optrad, konden school tot de melding brengen. De school heeft geprobeerd in overleg met klagers de problemen op te lossen. Het beeld is daarbij gerezen dat er wel aanzetten tot hulpverlening waren, maar dat de hulpverlening nooit echt van de grond kwam. Van problemen in de onderwijskundige begeleiding is niet gebleken en de resultaten van de leerling wezen evenmin in die richting.