Datum uitspraak: 19-06-2017
Nummer uitspraak: 107552
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt dat de school en het bestuur in verband met pestgedrag niet hebben gezorgd voor een veilige schoolomgeving voor haar dochter. Zij klaagt ook dat afspraken niet zijn nagekomen waardoor de relatie met de leerkrachten is verstoord. De moeder voelt zich onheus en onrespectvol bejegend en vindt dat het bestuur niets met haar klacht gedaan heeft.
 
Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond. 

Toelichting
De school heeft adequaat gehandeld toen bleek dat de leerling werd gepest. Dat de leerling zich desondanks niet veilig voelt op school wil niet zeggen dat de school is tekort geschoten in het bieden van een veilige onderwijsomgeving. Er is geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de school. Voor het overige heeft de moeder haar klachten tegen de school niet of onvoldoende onderbouwd. Dat het bestuur de klacht niet zelf heeft behandeld maar heeft volstaan met een bericht aan de moeder dat de klacht door de school was opgepakt, acht de Commissie, gezien de omstandigheden, niet klachtwaardig.