Datum uitspraak: 01-12-2015
Nummer uitspraak: 106874
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van groep 1 heeft in het schooljaar een aantal keren letsel opgelopen bij het buitenspelen. Ouders klagen erover dat de school niet heeft gezorgd voor een veilige schoolomgeving.

Oordeel van de Commissie
De klacht is ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden naar aanleiding van de voorvallen.

Toelichting
Kinderen in de kleuterleeftijd zijn erg speels en vaak motorisch nog onhandig. Onbedoeld veroorzaken kinderen op deze leeftijd bij zichzelf of bij andere kinderen regelmatig letsel als bijvoorbeeld schaafwonden, blauwe plekken en bulten. Dergelijk letsel valt om deze reden meestal niet te voorkomen en daarenboven is het ook zo dat niet altijd de precieze oorzaak hiervan valt te achterhalen omdat waarheidsvinding bij kinderen van deze leeftijd lastig is. De school heeft het beleid dat bij verwondingen de bhv'er wordt ingeschakeld en dat er een inschatting wordt gemaakt of ouders direct (telefonisch) of bij het uitgaan van de school worden geïnformeerd. Dit beleid is in overeenstemming met het beleid zoals dat gebruikelijk is op scholen. De Commissie ziet geen aanleiding om het beleid van deze school als onzorgvuldig te beoordelen. Ook overigens heeft de Commissie geen gebreken in het toezicht gezien.
Ten slotte oordeelt de Commissie dat de school haar beleid bij de voorvallen zorgvuldig heeft uitgevoerd.

Trefwoorden: