Datum uitspraak: 12-08-2016
Nummer uitspraak: 107293
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt in november aangemeld en op de wachtlijst van de school geplaatst omdat de groepen vol zitten. Als in april een herhaald verzoek om plaatsing opnieuw wordt afgewezen, wendt de moeder zich tot de Commissie.

Advies van de Commissie
De school houdt op redelijke gronden een wachtlijst aan en de leerling is daar terecht op geplaatst. De school hoefde nog niet over te gaan tot plaatsing of onderzoek van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Een aanmelding komt tot stand nadat deze door een ouder schriftelijk bij de school is ingediend. De school plaatst meer (30) leerlingen in de combinatiegroepen 1 / 2 dan beleidsmatig (28) is afgesproken. Zij houdt daarom op redelijke gronden een wachtlijst aan. De leerling staat eerste op de wachtlijst. Bij het vrijkomen van de eerstvolgende plek in de groep behoort de school over te gaan tot beoordeling van het verzoek om toelating en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.