Datum uitspraak: 31-08-2017
Nummer uitspraak: 107691
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling start in vmbo-kader. De resultaten zijn niet goed en aan het einde van het schooljaar stroomt zij af naar het tweede leerjaar van vmbo-basis. Ook het tweede jaar blijven de leerresultaten achter en de leerling raakt betrokken bij verschillende incidenten. De school besluit tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Er is door de school ingezet op extra ondersteuning, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dit heeft tot onvoldoende resultaat geleid. Omdat de moeder van de leerling nader onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling weigerde, kon de school niet verder hierin. Daarnaast stond door de verschillende incidenten ook de veiligheid van medeleerlingen onder druk. Na de verwijdering kan de leerling starten op een andere passende school.