Datum uitspraak: 30-05-2017
Nummer uitspraak: 107621
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling veroorzaakt verschillende ernstige incidenten op school. De school laat hem hierdoor niet meer toe en is voornemens de leerling te verwijderen. De ouders zijn het hiermee oneens en vragen de Commissie om advies.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De incidenten die de leerling veroorzaakt zijn zo ernstig dat de veiligheid in het gedrang is. Daardoor is het redelijk de leerling niet langer toe te laten en te gaan verwijderen. De school heeft nagelaten om tijdig een ontwikkelingsperspectief (opp) op te stellen. Hierdoor is er geen systematische analyse en aanpak van de ondersteuningsbehoefte voor de leerling geformuleerd. Het opp had de school er ook toe verplicht na te denken over het uitstroomprofiel van de leerling en over het gehele document met verzoekers het gesprek aan te gaan. Daarmee had de school de grenzen van de eigen begeleidingsmogelijkheden, de noodzaak van nader onderzoek, en de resterende onderwijsmogelijkheden voor de leerling binnen het samenwerkingsverband tijdig in beeld kunnen en behoren te brengen. Dit is nagelaten, waardoor voor de leerling na het laatste incident uitsluiting van het onderwijsproces op school volgde, terwijl zijn ondersteuningsbehoefte en een voor hem passende alternatief niet in beeld waren, waardoor hij is komen thuis te zitten.