Datum uitspraak: 17-01-2017
Nummer uitspraak: 107468
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling doubleert en in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar vertoont hij grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt vervolgens geplaatst in een Time Out Programma, maar na twee incidenten besluit de school hem te verwijderen.

Advies van de Commissie:
Het verzoek is gegrond omdat er geen andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten .

Toelichting
Als een leerling wordt verwijderd moet het bevoegd gezag ervoor zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dat is hier niet gebeurd zodat de verwijderingsbeslissing niet in stand kan blijven. De redenering van de school dat het nog niet om een definitief besluit gaat omdat nog niet een andere school is gevonden voor de leerling is onjuist. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de school en door het besluit te bestempelen als voorlopig handelt de school in strijd met de wet en wordt bovendien verzoekster belemmerd in haar door de wet geboden mogelijkheden het besluit aan te vechten. 
Wel is het zo dat de aard van de incidenten en het uit de opp's blijkende gedrag zodanig is dat voortzetting van de schoolcarrière op de school niet meer kan. Aanbevolen wordt dat partijen goed overleg met elkaar voeren over voortzetting van de schoolcarrière van de leerling. Bij dit overleg wordt ook een rol voor het samenwerkingsverband gezien.

Trefwoorden: