Datum uitspraak: 09-11-2016
Nummer uitspraak: 107412
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling, die bekend is met pdd-nos, is al ruim anderhalf jaar thuis. De verstandhouding tussen school en moeder verloopt moeizaam; volgens school belemmert moeder de zelfstandige ontwikkeling van haar zoon. Na lange tijd wordt een plan opgesteld om de leerling thuisonderwijs te geven met als doel terug te keren op school. Buiten aanwezigheid van moeder en zonder haar hierbij te betrekken, wijzigt de school dit plan in onderwijs op afstand met als doel terugkeer naar een schoolse setting. Ook gaat school over tot verwijdering. 

Advies van de Commissie
Het verwijderingsbesluit is op goede gronden genomen, het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Bij verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet deugdelijk onderzoek zijn verricht naar het ontwikkelingsperspectief en de voor school resterende begeleidingsmogelijkheden. Het vormen van een actueel beeld van de ondersteuningsbehoefte is niet mogelijk omdat de leerling al lange tijd de school niet bezoekt. Op basis van alle (wel) beschikbare informatie is duidelijk dat een terugkeer naar school niet realistisch is en dat de leerling is gebaat bij een kleinschalige schoolomgeving. Die kan de school niet bieden en is elders binnen het samenwerkingsverband beschikbaar. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld doordat zij verzoekster niet heeft betrokken bij de beslissing om een eerder concept arrangement niet te gaan uitvoeren. Maar in zijn totaliteit heeft de school wel voldoende invulling gegeven aan de ondersteuningsverplichtingen.