Datum uitspraak: 04-09-2017
Nummer uitspraak: 107793
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vso-leerling is na onderzoek niet toegelaten op een school voor regulier onderwijs. De school verwijst de leerling naar de vso-school waar hij nog staat ingeschreven. Overleg met de ouders is hierover niet gevoerd omdat, zo meent de school, zij hier niet voor openstaan.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft voldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en mocht de leerling weigeren. Het door de ouders ingebrachte advies van de orthopedagoog maakt niet dat de school genoodzaakt was om nader onderzoek te doen en een ander besluit te nemen. De school is wel tekort geschoten in haar zorgplicht door niet in overleg te treden met de ouders