Datum uitspraak: 07-06-2017
Nummer uitspraak: 107579
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het gedrag van een leerling in de klas bij een invalleerkracht en de verwijten van de ouders over deze leerkracht zijn aanleiding geweest om de leerling tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep te plaatsen. De ouders noemen dit een onwettige schorsing en dienen een klacht in bij het schoolbestuur. Volgens ouders heeft het bestuur de klacht niet adequaat afgehandeld.

Advies van de Commissie
De klacht over de beslissing om de leerling op donderdag de toegang tot zijn klas te ontzeggen, is ongegrond.
De klacht over het niet serieus afhandelen van de klacht door het bestuur is gegrond. 

Toelichting
De directeur en de ouders verschillen met elkaar van mening over de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. Wel is duidelijk dat er een oplossing moest worden gevonden voor de relatie tussen de leerling en de invalleerkracht. De directeur heeft zijn beslissing om de leerling in een parallelgroep te plaatsen weloverwogen en gemotiveerd genomen. Er is geen sprake van een schorsing omdat de leerling geen toegang tot onderwijs is onthouden. Het had wel op de weg van de directeur gelegen om aan de tijdelijke overplaatsing een termijn te verbinden.
Het bestuur heeft de klacht serieus genomen en heeft diverse gesprekken met de ouders gevoerd. Het is begrijpelijk dat het bestuur in eerste instantie heeft gewacht op informatie van de ouders over een mogelijke plaatsing van de leerling op een andere school. Nadat de ouders het bestuur expliciet hadden verzocht de klacht verder in behandeling te nemen, had het bestuur dat volgens de geldende klachtenregeling moeten doen.