Datum uitspraak: 25-11-2015
Nummer uitspraak: 106694
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van een sbo-school is tijdens een excursie in een sloot geraakt. De klagen dat de leerkracht bij dit voorval niet adequaat heeft opgetreden. De ouders hebben de leerling na het voorval ziek gemeld.  De school heeft na ruim een week de leerplichtambtenaar verzocht om te onderzoeken of sprake was van ongeoorloofd verzuim. Vervolgens heeft de school zonder toestemming van ouders een melding gedaan bij het sociaal team, dat geïntegreerde ondersteuning biedt bij problemen thuis. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De school heeft zorgvuldig gehandeld.

Toelichting
Er kan niet vastgesteld worden of de leerkracht de leerling al dan niet geholpen heeft uit de sloot te komen. Wel staat vast dat de leerkracht contact heeft opgenomen met school om ervoor te zorgen dat de leerling droge kleren zou krijgen en dat hij onder begeleiding terug is gegaan naar school. Daarna heeft de leerkracht met de ouders gesproken over de toedracht van het incident. Daarmee heeft de leerkracht adequaat gehandeld. 
Het verzuim na het voorval stond niet op zichzelf. Er was sprake van veelvuldig verzuim. Bij een omvangrijk schoolverzuim en zorgen over de situatie van de leerling mag een school, ook zonder dat dit eerst met ouders besproken is, de vraag stellen aan de leerplichtambtenaar om te onderzoeken of het verzuim geoorloofd is. 
De school mocht een melding doen bij het  Sociaal Team om samen de noodzaak van de verwijzing te onderzoeken en te bespreken, omdat het niet lukte het gesprek met klagers te voeren en de privacyregels van het sociaal team hierin voorzien.