Datum uitspraak: 23-11-2016
Nummer uitspraak: 107377
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders klagen erover dat de school haar besluit om hun zoon niet naar 4 havo te bevorderen alleen heeft gebaseerd op het advies van docenten, terwijl ook aan de overige criteria uit het opp getoetst had moeten worden. 

Advies van de Commissie
De school heeft de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen niet inzichtelijk gemaakt en niet met cijfers of argumenten onderbouwd. De klacht is gegrond. 

Toelichting 
In het opp hebben ouders, leerling en de school aparte criteria opgesteld voor de leerling om bevorderd te worden van 3 mavo naar 4 havo. Maar de school heeft de ouders niet verteld op grond waarvan hun zoon niet is bevorderd naar 4 havo, maar naar 4 mavo. 
Pas op de zitting is duidelijk geworden dat de school wel naar de criteria uit het opp heeft gekeken. De school heeft dit niet naar de ouders gecommuniceerd en ook beschikken de ouders niet over alle cijfers waarop de overgangsbeslissing is genomen.