Datum uitspraak: 08-06-2016
Nummer uitspraak: 107120
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft intensief contact met de moeder van een klasgenoot. De moeder van de klasgenoot  heeft gemeld bij de intern begeleider dat de leerling niet goed in zijn vel zit. Klaagster klaagt erover dat de school deze signalen niet met haar heeft gedeeld.
Er zijn afspraken gemaakt om het intensieve contact tussen de zoon van klaagster en de moeder van de klasgenoot te verbreken. Klaagster klaagt erover dat de school deze afspraken niet is nagekomen.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school had de informatie dat het niet goed met de leerling ging, moeten delen met de ouders. Zij hebben daar recht op.
Gebleken is dat de afspraken die zijn gemaakt met de ouders niet altijd worden nagekomen. Gezien de precaire situatie is dit de school extra aan te rekenen.

Trefwoorden: