Datum uitspraak: 14-12-2016
Nummer uitspraak: 107389
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school krijgt een jonge, zeer slimme leerling. Ouders zijn ontevreden over de begeleiding die de school haar heeft geboden en over de informatieverstrekking in het kader van de overstap naar een school voor hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast vinden de ouders dat de school niet adequaat heeft opgetreden tegen het pesten van hun dochter.

Advies van de Commissie
De klacht is in zoverre gegrond dat de school onvoldoende regie heeft gevoerd inzake de begeleiding van de leerling. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
De school heeft veel extra begeleiding geboden, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied. Maar het heeft ontbroken aan een planmatige aanpak van de begeleiding en gedegen verslaglegging van de communicatie met ouders over de geboden en te bieden zorg. Dit had kunnen zorgen voor een duidelijker kader, niet alleen voor de leerling, maar ook voor haar ouders. 
Het is niet aannemelijk geworden dat de school onjuiste informatie heeft verstrekt in het kader van de toelatingsprocedure voor de nieuwe school, of dat de handelwijze van de school de aanmelding heeft vertraagd. Ten slotte is er niet gebleken van structureel pesten waartegen de school anders had moeten optreden dan zij heeft gedaan.