Datum uitspraak: 23-02-2017
Nummer uitspraak: 107499
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is begin januari 2015 onderzocht in een academisch ziekenhuis. Uit dat onderzoek komt o.a. adhd en autisme naar voren. De ontwikkelingsperspectieven en waarnemingen van de school sluiten aan bij dit onderzoek. De leerling mag van zijn ouders geen adhd-medicatie innemen omdat dit zijn epilepsie en gedrag ongunstig beïnvloedt. Ondanks intensieve begeleiding is de cluster-4-school niet in staat de leerling ondersteuning te blijven bieden. Hij zit sinds medio oktober 2016 thuis. Hij heeft een gemeten totaalintelligentie van omstreeks 80. Vanwege zijn specifieke ondersteuningsbehoefte, waarbij zorg nodig is, wordt hij verwijderd en verwezen naar een zmlk-school die hem inschrijft. Zijn ouders vinden deze school niet passend omdat het zmlk- onderwijs van onvoldoende niveau is voor hun zoon.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De meest passende oplossing was plaatsing op een school/behandelinstituut voor leerlingen met een combinatie van gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Ouders hebben die oplossing afgewezen. Het alternatief is plaatsing op een zmlk-school die een zorgarrangement heeft voor leerlingen met een wat hogere intelligentie. Dit alternatief is op dit moment voldoende passend voor de leerling, omdat niet het leren voorop staat maar de uitdaging dagelijks en (sociaal-emotioneel) samen met andere leerlingen deel te gaan nemen aan het onderwijs.