Datum uitspraak: 25-08-2016
Nummer uitspraak: 107250
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Gedurende een half jaar heeft een docent te maken gehad met pesterijen van leerlingen. De schoolleiding heeft hierover met de betrokken leerlingen gesproken. De vader van een van de leerlingen klaagt erover dat het gesprek op een agressieve en intimiderende wijze is gevoerd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De schoolleiding is verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige schoolomgeving. In dat kader heeft de school onder meer het  protocol melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal of fysiek) of seksuele intimidatie opgesteld. De school heeft conform het protocol met de leerling gesproken. Dat het gesprek een ondervragend karakter had en kritisch en reflecterend van toon was, is gezien de ernst van de situatie niet ongepast. Dat het gesprek op een agressieve en intimiderende wijze is gevoerd, is niet gebleken.