Datum uitspraak: 21-04-2017
Nummer uitspraak: 107567
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is wegens moeilijk gedrag en incidenten verwijderd en verwezen naar het vso. Ouders zijn het hier niet mee eens en vinden dat hun zoon verkeerd is begeleid. Zij menen dat de school de plicht heeft hun zoon te blijven voorzien van onderwijs en hij niet kan worden toegelaten tot het vso, omdat zij bezwaar gemaakt hebben tegen de tlv.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school moet een beslissing tot verwijdering van een leerling  schriftelijk en met vermelding van een deugdelijke motivering bekend maken. De school diende te motiveren waarom zij niet langer kon voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en waarom door zijn gedrag de veiligheid op school in het geding was. Dit is nagelaten. Daarom is het verzoek gegrond. Aan de zorgplicht is in beginsel voldaan omdat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en de school voor vso de leerling wil inschrijven.