Datum uitspraak: 28-11-2016
Nummer uitspraak: 107334
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft  de docent een disciplinaire schorsing van een maand opgelegd. Volgens de werkgever heeft de werknemer zich niet professioneel gedragen in zijn communicatie met de studenten en met een collega. Ook heeft hij alle studenten die een bepaalde toets hadden gemaakt het cijfer zeven gegeven.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Het grensoverschrijdend gedrag is niet vast komen te staan en van onheus gedrag naar een collega is niet gebleken. Het geven van het cijfer zeven aan alle studenten zonder hierover contact op te nemen met  zijn leidinggevende levert wel plichtsverzuim op. Gelet op de omstandigheden is de schorsing geen passende maatregel: het was echter de eerste keer dat de werknemer een dergelijke toets moest nakijken en hij heeft tegenover een collega aangegeven dat hij niet wist hoe hij de toets moest nakijken. Voorts heeft de werkgever de kwestie eveneens voorgelegd aan de examencommissie. Het dossier geeft een beeld  van een docent die naar het oordeel van de werkgever niet voldoende functioneert. Daarom is het opleggen van een disciplinaire schorsing niet passend. Een ander traject om de werknemer te doen inzien dat hij zijn gedrag en houding dient te veranderen, ligt meer voor de hand.