Datum uitspraak: 03-07-2017
Nummer uitspraak: 107685
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling komt van een andere reguliere basisschool. De extra begeleiding van de vorige school is voortgezet en geïntensiveerd, maar na enkele maanden besluit de school tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De ondersteuning die de leerling vraagt is te belastend voor de school. Er is sprake van korte aandacht, zwakke taalvaardigheid, niet bereikbaar zijn. Daarnaast leidt het gedrag van de leerling  tot onveilige onderwijssituaties voor hemzelf en de groep.
Hierover heeft regelmatig overleg met de ouders plaatsgevonden en de school heeft ingezet op extra begeleiding. De problemen die de school met de leerling ondervond zijn niet terug te brengen tot inadequate begeleiding door de leerkracht/school.
Voorts heeft de school er voor gezorgd dat een andere school bereid was de leerling toe te laten.