Datum uitspraak: 24-03-2016
Nummer uitspraak: 107116
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) stelt handelingsverlegen te zijn wat betreft de gedragsproblematiek van de leerling. Volgens de vso-school heeft de leerling intensievere begeleiding nodig en is psychiatrisch onderzoek nodig opdat duidelijk wordt wat de leerling nodig heeft. Daarom heeft de vso-school de leerling verwezen naar de forensische jeugdpsychiatrie waar onderzoek en behandeling kan plaatsvinden. Een andere vso-school verzorgt dan het onderwijs. De moeder van de leerling meent dat de vso-school nog meer begeleiding zou kunnen bieden. 

Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De leerling vertoonde grensoverschrijdend, gezagsondermijnend en agressief gedrag. Dit gedrag van de leerling was dermate ernstig dat aannemelijk is dat het onderwijsleerproces daardoor wordt verstoord en van invloed was op de veiligheid van andere leerlingen en personeel. Bovenop de speciale onderwijsomgeving van de vso-school, heeft de school verschillende vormen van begeleiding ingezet. Ondanks de geboden ondersteuning en begeleiding is het gedrag van de leerling niet verbeterd. De vso-school heeft dan ook in redelijkheid kunnen concluderen handelingsverlegen te zijn. Omdat de leerling is gebaat bij intensievere begeleiding en hij in aanraking is geweest met justitie, lijkt een traject bij de forensische jeugdpsychiatrie in combinatie met onderwijs de meest passende oplossing.