Datum uitspraak: 01-11-2016
Nummer uitspraak: 107360
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is van school verwijderd omdat hij tijdens het inzien van een gemaakte toets de puntentelling heeft bijgesteld. De school merkt dit aan als examenfraude.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Partijen hebben verschillende versies over wat er precies gebeurd is. Het voorgenomen verwijderingsbesluit berust uitsluitend op de verklaring die de betreffende docent ten overstaan van de directeur heeft afgelegd. De docent en de leerling hebben niet in elkaars aanwezigheid kunnen reageren op elkaars verklaringen. Ook anderszins heeft verweerder geen onderzoek verricht om de feiten verder vast te stellen. 
In het leerlingenstatuut is bepaald dat een leerling die wordt betrapt op fraude bij een toets, het cijfer 1 krijgt toegekend. Toepassing van deze bepaling is in het geheel niet overwogen. 
Verder is niet gebleken dat er een belangenafweging en een proportionaliteitsafweging hebben plaatsgevonden.

Trefwoorden: