Datum uitspraak: 24-01-2020
Nummer uitspraak: 109056
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling voelt zich onveilig op school en heeft daarover gesprekken met zijn mentor en zijn afdelingsleider. Als de leerling opnieuw problemen vermoedt, neemt hij een mes mee naar school. Tijdens een vechtpartij verwondt hij met het mes een leerling die hem op zijn achterhoofd had geslagen. Ouders stellen dat de school de beide leerlingen ongelijk behandelt. De andere leerling mag namelijk op school blijven.

Advies
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De Commissie beoordeelt het gedrag van de leerling die het mes meenam naar school. Hij had zijn ouders en de school opnieuw moeten waarschuwen over de onveiligheid op school. In plaats daarvan nam hij een mes mee en gebruikte dat. Zijn gedrag is ernstig verwijtbaar en de verwijderingsbeslissing is daarom redelijk. De lichtere straf die de school de andere leerling oplegde doet daar niet aan af.

Trefwoorden: