Datum uitspraak: 09-05-2019
Nummer uitspraak: 108644
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school wil een leerling verwijderen vanwege zijn gedrag. Ouders vinden dat voor hun zoon geen passende begeleiding is ingezet. Er is geen aandacht besteed aan het pesten, dat aan het gedrag ten grondslag zou liggen. De ouders vragen de Commissie om advies.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Door het gedrag van de leerling kan de school de veiligheid van de leerling en van zijn medeleerlingen niet langer garanderen. De ernst van het gedrag is voldoende aangetoond. De school heeft naast aandacht voor het pesten de leerling naar vermogen begeleiding geboden. De school heeft in redelijkheid tot het voorgenomen besluit kunnen komen.