Datum uitspraak: 22-09-2016
Nummer uitspraak: 107362
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is handelingsverlegen door ernstige gedragsproblemen van de leerling en het verbod van haar ouders op het instellen van een zorgtraject en het doen van onderzoek. De school heeft het voornemen tot verwijdering uitgesproken. Daarna is de leerling gebruik gaan maken van een bovenschoolse voorziening voor onderwijs en onderzoek. De ouders zijn het oneens met het voorgenomen verwijderingsbesluit.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Door een plek te regelen op een bovenschoolse voorziening heeft de school voor dit moment voldaan aan de verplichtingen die in het kader van passend onderwijs op haar rusten. Of de leerling na die periode kan terugkeren op school hangt af van de resultaten uit het onderzoek op de bovenschoolse voorziening. De mededeling in het voorgenomen besluit, dat de leerling niet meer kan terugkeren op school is daarom voorbarig geweest.