Datum uitspraak: 22-09-2016
Nummer uitspraak: 107372
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is handelingsverlegen bij een zesjarige leerling bij wie op vierjarige leeftijd hoogbegaafdheid is vastgesteld. Ouders verlangen passende begeleiding en melden de leerling ziek als de school  onderzoek verlangt en zegt dat er mogelijk sprake is van autisme. Na een half jaar afwezigheid van de leerling gaat de school over tot het voornemen tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het voorgenomen verwijderingsbesluit is niet onredelijk, het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Bij verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet deugdelijk onderzoek zijn verricht naar het ontwikkelingsperspectief en of er voor school begeleidingsmogelijkheden resteren. Recent onderzoek is niet mogelijk omdat de leerling al lange tijd de school niet bezoekt. De school, die klassikaal onderwijs biedt, heeft de leerling in een speciale groep met vier andere leerlingen begeleiding geboden. Meerdere malen heeft de school aangegeven handelingsverlegen te zijn. In januari verlangt zij uiteindelijk onderzoek naar de leerling, die daarna niet meer naar school komt. Op basis van alle (wel) beschikbare informatie is duidelijk dat de leerlinge een kleine onderwijssetting nodig heeft. Die kan de school niet bieden en is elders binnen het samenwerkingsverband beschikbaar. De ouders hebben van dat aanbod geen gebruik gemaakt. Dat die school thans vol zit, kan de school niet worden verweten.