Datum uitspraak: 26-10-2016
Nummer uitspraak: 107365
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is door ongevallen ziek geweest en heeft regelmatig verzuimd. Het eerste schooljaar is hij niet overgegaan en bij wijze van uitzondering mocht hij het schooljaar overdoen in de brugklas. Nadat ook de tweede keer de resultaten niet voldoende waren, heeft de school aan de ouders het voornemen tot verwijdering van de leerling meegedeeld.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school verkeerde lange tijd in onzekerheid verkeerd over de vraag of de leerling het niveau van de school aankon. Door ziekte en ziekteverzuim was het voor de school moeilijk om in het eerste schooljaar vast te stellen wat de oorzaak van het onvoldoende presteren was. Nadat besloten was dat de leerling voorwaardelijk zou overgaan, heeft de school verschillende plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Alhoewel het voorstelbaar is dat de school andere vormen van begeleiding had geboden of de begeleiding anders had gestructureerd, is niet aannemelijk geworden dat de leerling onder dergelijke omstandigheden betere resultaten had kunnen behalen.