Datum uitspraak: 26-09-2016
Nummer uitspraak: 107359
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschool gaat over tot een voorgenomen verwijderingsbeslissing omdat de leerling betrokken is geweest bij verschillende incidenten en daardoor een situatie van onrust en het gevoel van onveiligheid op de school is ontstaan.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De Commissie beoordeelt of de school in redelijkheid heeft kunnen besluiten de leerling te verwijderen. Na de incidenten heeft het schoolbestuur de belangen van de leerling afgewogen tegen de belangen van de school en geconcludeerd dat terugkeer van de leerling naar school niet reëel is. Deze beslissing is redelijk geweest. De school heeft twee andere scholen bereid gevonden de leerling toe te laten. De reisafstand naar deze scholen is beperkt. Weliswaar is de moeder voornemens om met de leerling te verhuizen maar niet gebleken is dat het aanbod op dit moment niet reëel is. De school heeft dan ook aan zijn verplichting tot het vinden van een andere school voldaan.