Datum uitspraak: 05-12-2016
Nummer uitspraak: 107438
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerlinge van het vmbo bbl heeft drie jaar zware sociaal-emotionele problemen. Ondanks intensieve begeleiding is zij niet in staat het praktijkdeel succesvol af te ronden. De tijdelijke plaatsing op de Tussenvoorziening van het samenwerkingsverband wezen ouders af. Zij waren aanvankelijk wel bereid de leerling in te schrijven op het vso. Toen zij daar op terugkwamen sprak de school het voornemen uit de leerling te gaan verwijderen. Ouders hebben hiertegen een verzoekschrift ingediend.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond met aanbeveling aan de ouders dat zij de leerling laten deelnemen aan de Tussenvoorziening. Als zij dit afwijzen is een verwijzing naar het vso een voldoende passend alternatief.

Toelichting
De Tussenvoorziening is een passend voorstel omdat de leerling daar kan worden onderzocht, onderwijs ontvangt en ingeschreven blijft op de huidige school. De ondersteuningsbehoefte zoals op dit moment bekend is, wijst op vso.