Datum uitspraak: 16-03-2017
Nummer uitspraak: 107529
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders zijn het vertrouwen in de school kwijt. Zij hebben hun zoon alvast van school gehaald. De school heeft de leerling de nodige ondersteuning geboden, maar desondanks vertoont deze hoog verzuim en gedragsproblemen. De school wil de leerling eerst laten onderzoeken via een bovenschoolse voorziening voordat zij met de ouders een andere passende school gaat zoeken. Omdat de leerling niet past op de huidige school laat die school de leerling niet meer toe tot de lessen. Ouders beschouwen dit als een verwijdering, zonder dat een andere passende school is gevonden. Zij vragen de Commissie om een uitspraak.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond en de Commissie geeft de ouders in overweging mee te werken aan plaatsing van de leerling op een voorziening van het samenwerkingsverband om nader onderzoek te doen.

Toelichting
De school en de leerling zijn het er over eens dat voortzetting van de schoolcarrière van de leerling elders moet plaatsvinden. Maar plaatsing elders kan pas als er een goed beeld is van de onderwijsbehoefte van de leerling. Het onderzoek dat de ouders hebben laten doen geeft geen handvatten voor aanpak van de problematiek van de leerling, die zich juist manifesteert in schoolse situaties met veel wisselende omstandigheden en groepsdynamiek. Er moet een, door de school aangeboden, integraal onderzoek in een onderwijssetting gedaan worden.