Datum uitspraak: 25-05-2016
Nummer uitspraak: 107180
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De nieuwe school start met ingang van het volgende schooljaar waarvoor de leerling zich aanmeldt. De school wijst de leerling af, omdat er geen plaats meer is. Omdat leerlingen zonder een extra ondersteuningsbehoefte wel zijn aangenomen terwijl zij zich later hadden aangemeld, dienen de ouders een verzoekschrift in. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school bevindt zich weliswaar in de oprichtingsfase, maar zal met ingang van het volgende schooljaar worden bekostigd door het Ministerie. Voor de aanmelding en toelating van leerlingen moet de school zich daarom nu al houden aan de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt bij een school, moet de school onderzoeken of zij in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Deze verplichting geldt niet als de school vol is. Voor een geslaagd beroep op deze uitzondering moet er sprake zijn van een consequent en transparant toelatingsbeleid. Daarvan is geen sprake omdat onduidelijk is hoeveel leerlingen zijn aangemeld, hoeveel plaatsen er zijn en hoeveel leerlingen zijn aangenomen. Ook heeft de school op sommige momenten wel en op sommige momenten niet gesteld dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen bij toelating een rol speelt.

De school heeft de bepalingen uit de Wet passend onderwijs niet toegepast. Zij heeft niet onderzocht of zij in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kon voorzien. De school is niet aangesloten bij een samenwerkingsverband en heeft niet onderzocht of ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband uitkomst zou bieden. Ook heeft de school geen andere school gevonden die bereid is de leerling toe te laten. De school heeft dan ook niet aan haar zorgplicht voldaan.