Datum uitspraak: 12-06-2015
Nummer uitspraak: 106663
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft in een notitie opgenomen dat er drie scenario's kunnen worden gevolgd bij de werkverdeling. Uitgangspunt is een werkverdeling door de leidinggevende terwijl volgens de cao dit pas kan na stemming van de werknemers over een voorstel tot werkverdeling.

Uitspraak Commissie
De werkgever heeft met de invoering van de notitie met de drie scenario's niet strijdig gehandeld met artikel 3.4 cao mbo over de werkverdeling.

Toelichting
De werkgever streeft ernaar het derde scenario, waarbij het team over de werkverdeling stemt, binnen de instelling voor alle onderwijsteams te volgen. Omdat de praktijk volgens de werkgever heeft uitgewezen dat niet elk team dezelfde taakvolwassenheid bezit, is gekozen voor een gedifferentieerde aanpak waarbij het team in feite zelf aangeeft in welk scenario het functioneert. Het is dus het team zelf dat - ingeval wordt gekozen voor scenario 1 of  2 - afziet van de in artikel 3.4 cao mbo beschreven procedure om zelf tot een werkverdeling te komen en kiest voor toedeling door de werkgever. Hiermee doet de werkgever recht aan inhoud en strekking van artikel 3.4 cao mbo en past hij met de invoering van zijn notitie artikel 3.4 cao mbo niet onjuist toe.

Trefwoorden: